contact | Gastenboek | impressum | sitemap

Vorming

Geschiedenis Godsdiensten Onderwijs Duitse taal tekstvertalingen *   brieven literaire werken interviews toespraken verdragen

Recente berichten

taaltip

duits zonder voorkennis duits met voorkennis
   

 

Heinrich Heine

waarschuwing Duits gevaar (1823)

 

(bron: Heinrich Heine portaal)Heinrich Heine (1797 - 1856) emigreerde van Pruisen naar Frankrijk. Pruisen was fanatiek christelijk en zag het joodse volk als schuldige voor de dood van Christus. Joden werden dan ook geminacht en vernederd. Heinrich Heine was van joodse afkomst en ondervond deze haat bijna dagelijks. Daarom vluchtte hij naar Parijs.
Hij uitte zware kritiek op Pruisen. Wellicht het sterkst was zijn volgend schrijven uit 1823:

 

Originele tekst Vertaling
Das Christentum - und das ist sein schönstes Verdienst - hat jene brutale germanische Kampflust einigermaßen besänftigt, konnte sie jedoch nicht zerstören, und wenn einst der zähmende Talisman, das Kreuz, zerbricht, dann rasselt wieder empor die Wildheit der alten Kämpfer, die unsinnige Berserkerwut(...) Der Gedanke geht der Tat voraus wie der Blitz dem Donner. Der deutsche Donner ist freilich auch ein Deutscher und ist nicht sehr gelenkig und kommt etwas langsam herangerollt; aber kommen wird er, und wenn ihr es einst krachen hört, wie es noch niemals in der Weltgeschichte gekracht hat, so wißt: der deutsche Donner hat endlich sein Ziel erreicht. Bei diesem Geräusche werden die Adler aus der Luft tot niederfallen, und die Löwen in den fernsten Wüsten Afrikas werden sich in ihre königlichen Höhlen verkriechen. Es wird ein Stück aufgeführt werden in Deutschland, wogegen die französische Revolution nur wie eine harmlose Idylle erscheinen möchte. Het christendom en dat is een mooie verdienste heeft de brutale Germaanse vechtlust enigszins gekalmeerd, kon hem echter niet vernietigen, en wanneer ooit de aan banden leggende talisman - het kruis - breekt, dan komt het wilde van de vechtersbaas, de onzinnige dolle woede, weer boven. Deze gedachte gaat aan de daad voorop, zoals de bliksem aan de donderslag. De Duitse donder is typisch Duits en niet erg toegeeflijk en komt tamelijk traag op dreef; maar komen doet hij, en wanneer je hem ooit hoort donderen, zoals het nog nooit in de wereldgeschiedenis gedonderd heeft, weet dan: de Duitse donder heeft zijn doel bereikt. Bij dit gedruis zullen adelaars uit de lucht vallen, leeuwen in de Afrikaanse woestenij in hun holen vluchten. Duitsland zal iets veroorzaken, waarbij de Franse revolutie maar een onschuldige idylle is.

 

Heinrich Heine
Heinrich Heine aanvallen op Pruisen vanuit Parijs

Heinrich Heine schreef aldus woorden die profetisch klinken, wanneer men ze na de wereldoorlogen van de twintigste eeuw herleest.

Hij stierf op 17 februari 1856 in Parijs.